Classic Cycles Company

Located in the heart of Orange, CA., Classic Cycles has a strong history in maintenance and restoration of classic British and American motorcycles.  It's our goal to provide you with the most honest and friendly experience possible.

Classic Cycles was initially opened in 2007 by Tony and Andy Dunn.  Their level of skill and vision set Classic Cycles on a path to success bringing them to the forefront of the British motorcycle scene on the West Coast.

 Their work and attention to detail has built a reputation that is second to none, winning many awards and setting the stage for many great things to come.  Upon Tony's "retirement" the shop was taken over by Gray Crouch and James Wilbourn.  James and Gray have been working on and building vintage bikes together for years, and plan to not only continue Classic's legacy as one of the premier Brit bike shops in Southern California, but to also focus on American makes and add a little chopper flavor.

On any given day you can come in or call the shop to talk to Gray, our very talented and versatile mechanic Nick Nixon, or Tony Dunn and we we'll be glad to help you with any of your needs.


โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
รับผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ยานยนต์ ที่มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเป็นผู้นำในการนำเข้าชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ งานขึ้นรูปฟอร์จจิ้ง (Forging) ที่มีคุณภาพมากที่สุด เป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยกระบวนการปั้มขึ้นรูปเย็นและร้อน ซึ่งใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น งานขึ้นรูปโลหะ อุตสาหกรรมยานยนต์

รับผลิตชิ้นงานโลหะตามแบบ
บริษัท ชารีรักษ์ อินดัสตรี้ส์ จำกัดก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 จนถึงปัจจุบัน ประกอบกิจการ กลึง ไส เชื่อม ขึ้นรูปงานโลหะทุกชนิด พร้อมทั้งออกแบบดัดแปลง ติดตั้งเครื่องจักร ทั้งระบบ Automatic และ manual ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานมามากกว่า 20 ปี และด้วยนโยบายที่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า อีกทั้งมุ่งมั่นที่จะพัฒนา ทุ่มเทเพื่อผลิตชิ้นงานให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ในเวลาที่รวดเร็วและลดต้นทุน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจและตรงตามเป้าหมายอย่างสูงสุด

ติดแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาบ้านราคา
บริษัทติดตั้งโซล่าเซลล์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโซล่าร์เซลล์ครบวงจรโดยวิศวกรและทีมงานมีประสบการณ์กว่า 10 ปี มี ติดตั้งที่ชาร์จรถไฟฟ้าที่บ้าน สินค้าโซล่าร์เซลล์จากโรงงานชั้นนำ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 บริการติดโซล่าเซลล์ บ้าน และติดตั้งโซล่าเซลล์ โรงงาน เพื่อช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าของลูกค้าซึ่งจะช่วยลดค่าไฟได้สูงถึง 60%

รับติดตั้งพื้นกันไฟฟ้าสถิต
ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการ พื้น ESD , พื้น Anti Static ,ระบบพื้นป้องกันไฟฟ้าสถิต, พื้นพียู,พื้นอีพ็อกซี่ ,ระบบกันซึม, กันซึมดาดฟ้า , ESD Wax รับติดตั้งพื้นเคลือบผิวโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารพานิชย์

โรงงานผลิตชั้นวางสินค้า
เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตชั้นวาง ชั้นวางของชั้นวางสินค้า และติดตั้งระบบจัดเก็บและเคลื่อนย้ายสินค้าครบวงจร เพื่อโรงงานอุตสาหกรรม ห้างฯร้าน และคลังสินค้าทั่วประเทศ ภายใต้ผู้บริหารและทีมงาน ผู้เชี่ยวชาญคนไทย ด้วยประสบการณ์ทางด้านระบบจัดเก็บสินค้า มากกว่า 20 ปี และได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำในประเทศให้เป็นผู้วางระบบจัดเก็บคลังสินค้า และอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ หลายแห่ง รวมทั้งห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั้วประเทศ​

สายรัดรถบรรทุก
บริษัท อินสเปคเตอเรท เอเชีย จำกัด เป็นผู้ผลิตและนำเข้าประเภทสายรัด เพื่อความปลอดภัยในการขนส่งทุกประเภท และการจัดเก็บมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในการทำงานด้านสายรัด สายรัดก๊อกแก๊ก สลิงยก สายรัดโพลีเอสเตอร์ สลิงอ่อนโพลีเอสเตอร์ สายรัดมอร์เตอร์ไซด์ สายรัดสำหรับรถขนส่ง รถบรรทุก เรือเดินสมุทร จนถึงสายรัดที่ใช้ในเครื่องบิน ผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับการขนส่งในทุกประเภท และมีเครื่องมือช่างเครื่องจักร และอุปกรณ์เสริมต่างๆ และรับเป็นที่ปรึกษาในงานด้านวิศวกรรม ในInspectorate Asia Co., Ltd.

What we ride
Gray
'Belly Goat'  - Garage built Harley Davidson chopper, 80CI EVO motor built to 1998 spec couple to 1994 5-speed transmission. KraftTech frame with 30º rake, 39mm Narrow Glide forks with 6" over tubes from Forking by Frank. Crazy awesome paint job by Ryan Wombacher.  Read more about Belly Goat in the feature article over on Chopcult.

Classic Cycles Company

Contact
classiccyclescompany.com

Copyright © 2023 Classic Cycles Company